معرفی کتاب «بهترین سال زندگی» برای شروع سال جدید

به گفته دبی فورد در آستانه سال نو بیشتر ما آیین مشترکی رو انجام می‌دیم، منظور جشن گرفتن، خوردن غذا‌های خاص، کنار خانواده بودن و یا فکر کردن در مورد گذشته نیست. در اینجا منظور تصمیم به تغییر در روند زندگی در  سال جدید هست.

خلاصه اینکه پس چی می‌شه که بعد از گذشت مدتی تصمیماتی که اول سال گرفتیم انجام نمیشه، فراموش می‌کنیم و یا الویتش پایین میاد؟

ادامـــــه